facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

OBCHODY XXV ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

Niezależne Zrzeszenie Studentów i NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego zapraszają do wzięcia udziału w seminarium poświęconym XXV rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbędzie się w piątek 15 grudnia w auli 7 Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach przy ul. Bankowej 11b. Patronat nad seminarium objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. program spotkania: 10.00 przywitanie zaproszonych gości 10.15 wystąpienie prof. dr hab. Barbary Kożusznik, Prorektor ds. Współpracy i Promocji UŚ 10.30 wykład prof. dr. hab. Wojciecha Roszkowskiego: Represje wobec przeciwników stanu wojennego (ze szczególnym uwzględnieniem represji wobec studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego dyskusja 12.00 debata oksfordzka pomiędzy studentami Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat: Wprowadzenie stanu wojennego było uzasadnione 13.30 wykład dr. Andrzeja Drogonia: O prawnych aspektach stanu wojennego dyskusja 14.30 przerwa 16.00 koncert barda Pawła Piekarczyka Uroczystościom będzie towarzyszyła wystawa pamiątek i dokumentów pochodzących z okresu stanu wojennego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.