facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Będzie możliwość zdawania nowej matury

Maturzyści, którzy chcą zdawać w tym roku szkolnym egzamin dojrzałości według nowych zasad, będą mieli taką możliwość - powiedziała minister edukacji Krystyna Łybacka w środę w programie TVP "Rower Błażeja". Uczniowie, którzy chcą zdawać nową maturę muszą złożyć oświadczenie pisemne w tej sprawie u dyrektora swojej szkoły. Umożliwione zostanie im zdawanie egzaminu według regulaminu opracowanego przez poprzedniego ministra. Egzamin oceniać będą egzaminatorzy zewnętrzni - poinformowała Łybacka. Uczniowie, którzy wiosną 2002 r. zdadzą egzamin dojrzałości według nowych zasad, zachowają prawo przyjęcia na studia na podstawie jego wyników w tych uczelniach, które podjęły uchwały o warunkach rekrutacji uwzględniających nową maturę - dodała minister. Nowa matura (już bez obowiązkowej matematyki) będzie obowiązkowa dla wszystkich uczniów dopiero wiosną 2005 r. Wcześniej będą obowiązywać przepisy przejściowe. Łybacka wyjaśniła, że do regulaminu egzaminu dojrzałości wprowadzono "pomosty" - elementy łączące starą maturę z nową, np. uczeń, który "obleje" pisemny egzamin z języka polskiego będzie mógł zdawać ustną poprawkę (zgodnie ze starym regulaminem uczeń musiał czekać aż rok na ponowne pisanie egzaminu). Rozszerzono także katalog przedmiotów, które uczeń będzie mógł wybrać jako przedmiot dodatkowy na maturze, m.in. o informatykę i historię sztuki (wszystkie te przedmioty, które przewidywała nowa matura jako dodatkowe). Uczeń mający certyfikat zwalniający z egzaminu z języka obcego na nowej maturze będzie mógł na podstawie tego samego certyfikatu uzyskać zwolnienie z egzaminu na starej maturze (stary regulamin nie dopuszczał możliwości zwolnienia na podstawie certyfikatu). Rozporządzenie dotyczące przesunięcia terminu wprowadzenia nowych matur będzie podpisane w ciągu kilkunastu godzin - zapowiedziała Łybacka. (PAP)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.