facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach zaprasza na konwersatorium, podczas którego dr Aleksander Sochanik z Zakładu Biologii Molekularnej Centrum Onkologii w Gliwicach wygłosi wykład O współczesnych strategiach terapii przeciwnowotworowej. Konwersatorium odbędzie się w środę 13 grudnia o godz. 14.00 w III sali audytoryjnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4. problematyka wykładu: Przedstawione zostaną wybrane zagadnienia związane z badaniami podstawowymi nad pewnymi nowymi strategiami terapii przeciw-nowotworowych. Strategie te, integrujące osiągnięcia fizyki, chemii polimerów, genetyki i biologii molekularnej, zaczynają dziś powoli ziszczać się pod postacią terapii genowej oraz tzw. terapii antyangiogennych i antywaskularnych (przeciwnaczyniowych). Stopniowo uzupełniają one konwencjonalne metody walki z rakiem takie jak radio- czy chemioterapia. Omówione zostaną też badania nad pewnymi „inteligentnymi” lekami przeciwnowotworowymi.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.