facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SKUTKI ODDZIAŁYWANIA EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA EKOSYSTEMY LEŚNE

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Polskiego Klubu Ekologicznego Skutki oddziaływania eksploatacji górniczej na ekosystemy leśne, organizowany w ramach XV cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi Bogdan Gieburowski, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w czwartek 7 grudnia o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Harmonogram wykładów w I semestrze roku akademickiego 2006/2007

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.