facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MON: absolwenci wyższych uczelni przeniesieni do rezerwy

Absolwenci szkół wyższych, którzy nie otrzymali kart powołania do odbycia przeszkolenia wojskowego, od 9 listopada przeniesieni zostaną do rezerwy - poinformował płk Eugeniusz Mleczak. O zmianę przepisów wobec absolwentów, których ustawa obliguje do przeszkolenia wojskowego, wystąpił we wrześniu do ministra obrony narodowej Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll. DO RPO napływały bowiem skargi od absolwentów wyższych uczelni, którzy po ich ukończeniu zobowiązani byli do odbycia przeszkolenia wojskowego, a w czasie studiów założyli rodziny. Absolwenci informowali, że wojskowi komendanci uzupełnień odmawiali skierowania ich na przeszkolenie z powodu braku środków finansowych. Wojsko informowało ich także, że przeniesienie do rezerwy bez odbycia służby wojskowej nastąpi dopiero po upływie 18 miesięcy od ukończenia studiów. Taki stan rzeczy powodował szereg negatywnych skutków dla absolwentów - chodziło m.in. o trudności w podjęciu pracy, wyjazdu poza granicę kraju czy korzystaniu z bankowych kredytów. Na prośbę Rzecznika MON rozpatrzył sprawę i uznał, że poborowi, którzy do 9 listopada staną się absolwentami wyższych uczelni (także licencjackich) i do tego czasu nie otrzymają kart powołania, zostaną przeniesieni do rezerwy. Jednocześnie MON podkreśla, że rozporządzenie to nie dotyczy poborowych, którzy zostali już skierowani do odbycia służby zastępczej. (PAP)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.