facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

EKSTREMALNE ZDARZENIA HYDROMETEOROLOGICZNE W POLSCE

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN są organizatorami konferencji międzynarodowej Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context (Ekstremalne zdarzenia hydrometeorologiczne w Polsce - Kontekst europejski), która odbędzie od 7 do 9 grudnia w Warszawie. W konferencji bierze udział JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. W większości krajów ekstremalne zdarzenia meteorologiczne, hydrologiczne i geologiczne budzą żywe publiczne zainteresowanie. Rozległe badania zjawisk ekstremalnych oraz ich skutków dla warunków życia ludzi, ich bezpieczeństwa oraz konsekwencji ekonomicznych i socjalnych zostały w nich zainicjowane już wiele lat temu. W Polsce, niestety, badania na tym polu były lekceważone lub sprowadzane do analiz poszczególnych przypadków, jak na przykład katastrofalna powódź w 1997 roku. Nasz kraj jest nadal “białą” plamą” na mapie Europy w tym zakresie. Każdego roku skutki naturalnych katastrof dotykają miliony ludzi na świecie, także w Polsce. W mijającym roku, po bardzo śnieżnej zimie (z katastrofą hali wystawowej w Katowicach) i ciepłej wiośnie, nadeszło bardzo upalne lato z suszą, a potem powodzie oraz wichury, by w końcu listopada zapanowała niespotykanie ciepła, ale mglista pogoda, paraliżująca komunikację. Światowe badania zmian klimatycznych i ich skutków jasno wykazują, że ogólne zniszczenia spowodowane ekstremalnymi meteorologicznymi i hydrologicznymi zdarzeniami bardzo mocno wzrosły w ostatnich dekadach. Czy jest to także prawdziwe dla naszego kraju? Idea interdyscyplinarnego projektu badawczego obejmującego ekstremalne zdarzenia meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne oraz ich wpływ na środowisko życia ludzi w Polsce pojawiła się w 2003 roku. W rok później Komitet Badań Naukowych (obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) ogłosiło finansowanie dużego projektu badawczego na temat Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (Ocena zdarzeń oraz prognozowanie skutków dla środowiska życia człowieka). Koordynację tego projektu powierzono Uniwersytetowi Śląskiemu (koordynatorem jest prof. zw. dr hab. Jacek Jania z Wydziału Nauk o Ziemi). W projekcie uczestniczą 22 uczelnie i instytuty naukowe oraz ponad 100 badaczy. Realizacja projektu natrafiła na niezwykłe trudności w uzyskaniu danych obserwacyjnych, zwłaszcza tych zgromadzonych w zasobach IMGW. Przyczyną były „zaporowe” ceny ich udostępniania. Jednakże, opierając na opublikowanych oraz dostępnych materiałach obserwacyjnych z innych sieci (np. stacji uniwersyteckich), poczyniono wyraźny postęp w realizacji projektu. Międzynarodowa konferencja zwołana do Warszawy ma skonfrontować etapowe rezultaty prac w zespołach tego projektu badawczego z wynikami wiodących ośrodków europejskich. Językiem obrad będzie angielski. Do Komitetu Naukowego Konferencji, który oceniał zgłoszone referaty, weszli najwybitniejsi europejscy badacze zdarzeń ekstremalnych, a w konferencji uczestniczyć będzie 11 uczonych z zagranicy i ponad 80 z Polski. Spodziewany jest udział przedstawicieli władz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Środowiska. W programie znalazły się 34 referaty, sesja posterowa (31 posterów) oraz dyskusja „okrągłego stołu” – Polska na tle Europy. (oprac. prof. Jacek Jania) program konferencji kontakt z organizatorem: Wydział Nauk o Ziemi Edyta Kądziela tel. 032/ 368 93 97 e-mail: ekadziel@wnoz.us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.