facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JUBILEUSZ PROFESORA TADEUSZA SŁAWKA

okładka książki W środę 20 grudnia o godz. 17.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 odbędzie się uroczystość związana z 60. rocznicą urodzin prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka, rektora Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996-2002, kierownika Katedry Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym UŚ. W czasie uroczystości Jubilatowi zostaną wręczone dwie okolicznościowe księgi: "Zobaczyć świat w ziarenku piasku": o przyjaźni, pamięci i wyobraźni pod redakcją prof. Ewy Borkowskiej i Żaglowiec, czyli Przeciw swojskości - dzieła zebrane pod redakcją dr. Zbigniewa Kadłubka.
Do udziału w uroczystości zostali zaproszeni współpracownicy i przyjaciele Jubilata. W programie spotkania znalazły się wystąpienia okolicznościowe: JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka, prof. dr. hab. Piotra Wilczka – Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. zw. dr. hab. Janusza Arabskiego – Dyrektora Instytutu Języka Angielskiego i prof. dr. hab. Wojciecha Kalagi – Dyrektora Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej. W części artystycznej przewidziano występ artystów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach i odczytanie kilku wierszy Jubilata.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.