facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SPOTKANIE Z PROFESOR GALINĄ ALEKSANDROWNĄ ZOŁOTOWĄ

W środę i czwartek 29 i 30 listopada gościem Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego UŚ będzie wybitna rosyjska lingwistka profesor Galina Aleksandrowna Zołotowa, która weźmie udział w seminarium naukowym Gramatyka a tekst oraz wygłosi wykład Koncepcja "Gramatyki komunikacyjnej języka rosyjskiego". Spotkanie z profesor Galiną A. Zołotową będzie okazją do dyskusji na temat rozwijanej przez nią koncepcji gramatyki komunikacyjnej i zagadnień lingwistyki tekstu. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. seminarium naukowe Gramatyka a tekst środa 29 listopada, godz. 10.00 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Sosnowiec, ul. Żytnia 12, sala 31 program: prof. dr hab. Henryk Fontański: słowo wstępne: prezentacja uczestników seminarium prof. dr hab. Bożena Witoszowa: Aktualne problemy lingwistyki tekstu w polskich badaniach językoznawczych prof. dr hab. Galina A. Zołotowa: Grammatika tieksta [Gramatyka tekstu] prof. dr hab. Ewa Jędrzejko: Instrumentarium gramatyczne w badaniach tekstu i stylu prof. dr hab. Danuta Ostaszewska: Gatunki mowy i ich ewolucja prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk: Sytuacja a kontekst prof. dr hab. Henryk Fontański: Perfektywność a rejestry komunikacyjne dyskusja wykład profesor Galiny A. Zołotowej Koncepcja „Gramatyki komunikacyjnej języka rosyjskiego” czwartek 30 listopada, godz. 9.40 Dziekanat Wydziału Filologicznego, była sala posiedzeń Rady Wydziału, Sosnowiec, ul. Żytnia 8

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.