facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty z metody werbo-tonalnej

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z metodą i jej wykorzystywaniem w procesie rozwoju językowego dzieci z różnymi zaburzeniami...
Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z metodą i jej wykorzystywaniem w procesie rozwoju językowego dzieci z różnymi zaburzeniami...

Foto: Agnieszka Maroszek

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.