facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty z metody werbo-tonalnej

18 i 19 stycznia 2014 r. w Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbyły się warsztaty z metody werbo-tonalnej I stopnia. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z metodą i jej wykorzystywaniem w procesie rozwoju językowego dzieci z różnymi zaburzeniami m.in.: z wadą słuchu, z cechami autystycznymi i zespołem Downa, z niepełnosprawnościami intelektualnymi, z opóźnionym rozwojem mowy.

Szkolenie poprowadziła mgr Izabela Łukasiuk. Kolejna edycja warsztatów odbędzie się 15 i 16 lutego 2014 r.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.