facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONFERENCJA NAUKOWA O WYPOWIEDZIACH KOŚCIOŁA

Zakład Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego UŚ zaprasza na konferencję naukową "Gatunki literackie" współczesnego Magisterium i ich konsekwencje dla metodologii teologii, która odbędzie się w środę 22 listopada w sali 202 wydziału, w Katowicach przy ul. Jordana 18. Początek o godz. 10.00. Celem konferencji jest zmierzenie się z kwestiami metodologicznymi, jakie pociąga za sobą duże zróżnicowanie form (i wzrost ilości) wypowiedzi papieskich w ostatnim półwieczu, wobec którego klasyczne klasyfikacje wydają się nie w pełni adekwatne – przykładem może być niedawny problem interpretacji wykładu ratyzbońskiego Benedykta XVI. Szczegółowe informacje o konferencji i program kontakt z organizatorem: ks. dr Grzegorz Strzelczyk e-mail: gs@grzstrz.com

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.