facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ARCHEOZOOLOGIA ŹRÓDŁEM WIEDZY O EKSPLOATACJI ŚRODOWISKA PRZEZ CZŁOWIEKA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Archeozoologia źródłem wiedzy o eksploatacji środowiska przez człowieka, organizowany w ramach XV cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi dr Anna Gręzak z Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie odbędzie się w czwartek 16 listopada o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. o wykładzie: Niedawne odkrycie szczątków przypominających ludzkie miniaturki wstrząsnęło wszystkimi, którzy hobbistycznie czy też zawodowo zajmują się antropologią. Podobne poruszenie wśród ludzi „z branży”, ale i pośród cywilnych pasjonatów, wzbudza odkrycie wazy z czasów greckich, naczynia pełnego monet z popiersiem Juliusza Cezara. Każdy szanujący się grotołaz dozna dreszczyku emocji na widok – nierzadkiego przecież – fragmentu kości niedźwiedzia jaskiniowego, który niecałe 20 tys. lat temu nocował w tej samej grocie, a może został tylko skonsumowany przez naszego przodka, a znaleziona kość to resztki z „jaskiniowego stołu”. Czy więc z wykopaliskami tak „wysokiej rangi” może się równać odsłonięcie sterty kości zwierzęcych sprzed zaledwie kilku tysięcy lat, które ewidentnie świadczą o tym, że byliśmy myśliwymi, a mięso stanowiło ceniony pokarm naszych przodków? Czy mogą one wnieść coś istotnego do wiedzy o naszych przodkach, jeśli w najmniejszym nawet stopniu nie mogą pretendować do roli „brakującego ogniwa”? Wbrew pozorom grobowce koni, szczątki „świętych” kotów, czy zachowane fragmenty szkieletów bydła, są kopalnią wiedzy dla archeozoologów. Dzięki nim poznajemy dzieje udomowienia kóz, koleje kultu zwierząt i związanych z nimi ceremonii, szczególnie pogrzebowych. I nie kto inny jak archeozoolog jest w stanie odtworzyć zestaw mięsnych dań rzymskich żołnierzy w czasie przedłużającego się postoju. Wysypisko śmieci z tamtych czasów jest prawdziwą kopalnią „złota” wiedzy o tamtych czasach, naszym życiu codziennym, zwyczajach i upodobaniach. Ciekawe, czy przyszli archeozoolodzy przejrzą na wylot dzisiejsze pokolenia ludzi na podstawie XXI wiecznych cmentarzy chomików, papużek czy koszatniczek. A może będą w stanie wytyczyć przebieg ruchliwych szlaków komunikacyjnych analizując nagromadzenie szkieletów zwierząt padłych w kolizjach z samochodami? Albo, co gorsza, podsumują bez miłosierdzia eksploatację środowiska naturalnego... (oprac. dr Agnieszka Babczyńska, CSCS) o autorce: Dr Anna Gręzak jest pracownikiem Zakładu Archeologii Środowiska Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w archeozoologii i osteologii archeologicznej. Harmonogram wykładów w I semestrze roku akademickiego 2006/2007

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.