facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

RYBNIK - OSTATNIA I PIERWSZA INAUGURACJA

Wydawać by się mogło, że inauguracjom nie ma końca. Szczególnym wydarzeniem będzie jednak ta ostatnia w rektorskim kalendarzu, a zarazem pierwsza w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku. Punktualnie o godzinie 15.00 we wtorek rozpocznie się ceremonia pierwszej uroczystej inauguracji roku akademickiego 2001/2002 w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku. Władze Uczelni w uroczystym orszaku, poprzedzanym przez poczet sztandarowy, będą miały okazję zwiedzić oddany właśnie do użytku i poświęcony przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego Damiana Zimonia budynek dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Rudzkiej 13a oraz Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych otwarty dla potrzeb studiów technicznych i biznesu. Samą uroczystość inauguracji, która odbędzie się w auli rybnickiego Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej, poprowadzi jej Rektor – prof. Bolesław Pochopień, pełniący rolę gospodarza ceremonii (ten zaszczyt przypadnie władzom naszej uczelni w przyszłym roku). Politechnika Śląska zainaugurowała działalność edukacyjną w Rybniku już rok temu, a na rok przyszły planuje rozpoczęcie kształcenia w rybnickim kampusie także Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Tymczasem tegoroczna ceremonia inauguracji będzie miała nieco dwoisty charakter: dwukrotnie nastąpi uroczysta immatrykulacja (poprowadzona kolejno przez Rektorów Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu), odczytane zostaną dwa wykłady inauguracyjne.
Zespół Szkół Wyższych w Rybniku
Rybnicka oferta edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego obejmuje sześć kierunków na trzech wydziałach: ekonofizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, filologię polską na Wydziale Filologicznym oraz historię, politologię, socjologię i filozofię na Wydziale Nauk Społecznych. BPiK

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.