facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PROF. DR HAB. TADEUSZ NIEDŹWIEDŹ CZŁONKIEM KORESPONDENTEM PAU

Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego Tadeusz Niedźwiedź, od 1996 roku piastujący stanowisko kierownika Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi (którą stworzył od podstaw), został powołany na stanowisko członka korespondenta Wydziału Przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejętności. Do głównych kierunków badawczych, podejmowanych przez prof. T. Niedźwiedzia, należą: studia nad topoklimatem obszarów górskich i wyżynnych, analiza układów synoptycznych i ich wpływ na klimat, klimat obszarów wysokogórskich i polarnych, przyczyny synoptyczne zmienności klimatu (badał zróżnicowanie mezoklimatyczne na obszarze Pogórza Karpackiego i w dolinach tatrzańskich oraz w Changaju w Mongolii i na Spitsbergenie). Do nowych kierunków należą badania typów układów synoptycznych i ich wpływu na elementy klimatu - obejmują one syntezę dla dorzecza górnej Wisły, jak też całej Polski (rozdział w monografii: Geografia Polski i mapy w Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej). Opracował nową syntezę klimatu Tatr, gór Changaj w Mongolii i prowadził studia porównawcze nad klimatem Alp. Zajmował się też klimatem obszarów polarnych, zimując na Spitsbergenie (1989-90) i dając oryginalną charakterystykę zmienności jego klimatu, oraz publikując krótką syntezę klimatu regionów polarnych w podręczniku wydanym przez Kluwer Academic Publishers. Wyniki badań prezentował na wielu konferencjach klimatologicznych na różnych kontynentach, w ostatnich latach na Islandii, Spitsbergenie, w Argentynie, w Austrii, Finlandii i na Węgrzech. Profesor jest laureatem wielu nagród oraz wyróżnień naukowych i akademickich: nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki stopnia III za pracę doktorską (1972), nagrody Polskiego Towarzystwa Geofizycznego za całokształt działalności naukowej (1977), nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki stopnia III za pracę habilitacyjną, wyróżnienia Ministra Ochrony Środowiska za udział w opracowaniu Monografii Powodzi z lipca 1997. Uczestniczył w wielu międzynarodowych programach badawczych opisujących zmienność klimatu Polski i Europy Środkowej, a w 1999 roku nawiązał współpracę z klimatologami z Uniwersytetu L. Pasteura w Strasburgu (Francja) w ramach programu SOKRATES-ERASMUS. Odbywają się wspólne seminaria oraz wymiana grup studenckich. We wrześniu 1999 r. zorganizował i prowadził Szkołę Klimatologii Górskiej w Alpach (Rauris w Austrii, przy dofinansowaniu Fundacji „Janineum” z Wiednia) dla doktorantów UŚ, UJ i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Brał udział w zorganizowaniu w 1999 r. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ nowoczesnej stacji odbioru zdjęć satelitarnych, w ramach realizacji grantu aparaturowego KBN. Profesor jest członkiem Komisji Klimatologii Światowej Organizacji Meteorologicznej, członkiem Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Rady Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i przedstawicielem Polski w Komisji Meteorologii Programu Unii Europejskiej COST („Technical Committee on Meteorology COST”). Jest też członkiem Zarządu Komisji Nauk Geograficznych Oddziału PAN w Krakowie oraz redaktorem Słownika Meteorologicznego. Od roku 2000 powołany na stanowisko członka Polskiego Komitetu IGBP Global Change przy PAN. Gratulujemy kolejnego, zaszczytnego wyróżnienia! BPiK Polska Akademia Umiejętności

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.