facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PROF. DR HAB. TADEUSZ NIEDŹWIEDŹ CZŁONKIEM KORESPONDENTEM PAU

Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego Tadeusz Niedźwiedź, od 1996 roku piastujący stanowisko kierownika Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi (którą stworzył od podstaw), został powołany na stanowisko członka korespondenta Wydziału Przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejętności. Do głównych kierunków badawczych, podejmowanych przez prof. T. Niedźwiedzia, należą: studia nad topoklimatem obszarów górskich i wyżynnych, analiza układów synoptycznych i ich wpływ na klimat, klimat obszarów wysokogórskich i polarnych, przyczyny synoptyczne zmienności klimatu (badał zróżnicowanie mezoklimatyczne na obszarze Pogórza Karpackiego i w dolinach tatrzańskich oraz w Changaju w Mongolii i na Spitsbergenie). Do nowych kierunków należą badania typów układów synoptycznych i ich wpływu na elementy klimatu - obejmują one syntezę dla dorzecza górnej Wisły, jak też całej Polski (rozdział w monografii: Geografia Polski i mapy w Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej). Opracował nową syntezę klimatu Tatr, gór Changaj w Mongolii i prowadził studia porównawcze nad klimatem Alp. Zajmował się też klimatem obszarów polarnych, zimując na Spitsbergenie (1989-90) i dając oryginalną charakterystykę zmienności jego klimatu, oraz publikując krótką syntezę klimatu regionów polarnych w podręczniku wydanym przez Kluwer Academic Publishers. Wyniki badań prezentował na wielu konferencjach klimatologicznych na różnych kontynentach, w ostatnich latach na Islandii, Spitsbergenie, w Argentynie, w Austrii, Finlandii i na Węgrzech. Profesor jest laureatem wielu nagród oraz wyróżnień naukowych i akademickich: nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki stopnia III za pracę doktorską (1972), nagrody Polskiego Towarzystwa Geofizycznego za całokształt działalności naukowej (1977), nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki stopnia III za pracę habilitacyjną, wyróżnienia Ministra Ochrony Środowiska za udział w opracowaniu Monografii Powodzi z lipca 1997. Uczestniczył w wielu międzynarodowych programach badawczych opisujących zmienność klimatu Polski i Europy Środkowej, a w 1999 roku nawiązał współpracę z klimatologami z Uniwersytetu L. Pasteura w Strasburgu (Francja) w ramach programu SOKRATES-ERASMUS. Odbywają się wspólne seminaria oraz wymiana grup studenckich. We wrześniu 1999 r. zorganizował i prowadził Szkołę Klimatologii Górskiej w Alpach (Rauris w Austrii, przy dofinansowaniu Fundacji „Janineum” z Wiednia) dla doktorantów UŚ, UJ i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Brał udział w zorganizowaniu w 1999 r. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ nowoczesnej stacji odbioru zdjęć satelitarnych, w ramach realizacji grantu aparaturowego KBN. Profesor jest członkiem Komisji Klimatologii Światowej Organizacji Meteorologicznej, członkiem Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Rady Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i przedstawicielem Polski w Komisji Meteorologii Programu Unii Europejskiej COST („Technical Committee on Meteorology COST”). Jest też członkiem Zarządu Komisji Nauk Geograficznych Oddziału PAN w Krakowie oraz redaktorem Słownika Meteorologicznego. Od roku 2000 powołany na stanowisko członka Polskiego Komitetu IGBP Global Change przy PAN. Gratulujemy kolejnego, zaszczytnego wyróżnienia! BPiK Polska Akademia Umiejętności

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.