facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

BESKID MAŁY - HISTORIA W DRZEWACH ZAPISANA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Beskid Mały - historia w drzewach zapisana, organizowany w ramach XV cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi dr Alicja Barć z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Spotkanie odbędzie się w czwartek 9 listopada o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. o wykładzie: W niewielkim paśmie polskich Karpat, Beskidzie Małym, na szlachetnym pergaminie odwiecznych drzewostanów pisze się kronika. Najstarsze enklawy jodłowych lasów są jak średniowieczne starodruki mówiące wprost, ale i między wierszami-drzewami, o świecie sprzed wielu lat. Także i młodsze, niespełna 80-letnie dziś bory bukowo-jodłowe znamiennie wpisują się w beskidzkie księgi: szumią bowiem w miejscach, gdzie półtora wieku temu wichry historii, polityki i ekonomii, wydarły cenne arkusze, wraz z połaciami karpackiej puszczy. Ogołocone stoki miał pokryć las świerkowy. Jednak zbyt delikatne drzewa nie oparły się górskim wichurom, zwałom śniegu i owadom. Karpacka przyroda odrzuciła skażony ludzką niewiedzą, a może chciwością, wątły przeszczep. W dzisiejszych drzewostanach, zrekonstruowanych na podobieństwo zachowanych mateczników, historia gór, ludzi i drzew niezmiennie synchronizuje się z odwiecznym zegarem Wszechświata. Czas odmierzają zasnute mgłami wieczory i poranki, pory roku, zaćmienia Słońca, a na ich impresjonistycznym tle niezłomnie trwają wierzchołki monumentalnych jodeł. (oprac. dr Agnieszka Babczyńska, CSCS) Harmonogram wykładów w I semestrze roku akademickiego 2006/2007

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.