facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

1966 - MILENIUM KONTRA 1000-LECIE

Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Katowicach oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na uroczyste otwarcie oraz do zwiedzania wystawy 1966 - Milenium kontra 1000-lecie. Milenium Chrztu Polski i Tysiąclecia Państwa Polskiego. Wystawa zostanie otwarta w środę 8 listopada o godz. 12.00 w holu Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach przy ul. Jordana 18. W programie uroczystości znalazła się prelekcja Kornelii Banaś z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach na temat obchodów Milenium na terenie województwa katowickiego oraz pokaz krótkiego filmu „Tysiąclecie kontra Milenium”. Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce dnia 25 kwietnia 2006 r. w gnieźnieńskiej Katedrze na Wzgórzu Lecha. Koncentruje się ona na przedstawieniu realizowanego przez Kościół w latach 1956-1966 programu uroczystych obchodów 1000. rocznicy przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa i zestawia go z zaplanowanym przez władze partyjne i państwowe na lata 1960-1966 programem obchodów tysiąclecia polskiej państwowości. Autorzy wystawy przy pomocy fotografii i merytorycznego komentarza przybliżają widzom podstawowe problemy, jakie komunistyczna władza sprawiała organizatorom i uczestnikom religijnych uroczystości, a także wysiłki, jakie podejmowała, by przyćmić wszelkie inicjatywy kościelne w tamtym okresie. Szczególnie poruszającym elementem wystawy są fragmenty „Zapisków milenijnych” kardynała Stefana Wyszyńskiego, które stanowią smutne memento konfliktu katolickiej duchowości i zasad komunistycznej walki o „rząd dusz”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.