facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach zaprasza na konwersatorium, podczas którego prof. zw. dr hab. Marian Grynberg z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład Atom wodoru w zerowymiarowej przestrzeni - donor w kropce kwantowej - doświadczenia i model. Konwersatorium odbędzie się w środę 8 listopada o godz. 14.00 w III sali audytoryjnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4. problematyka wykładu: Pojęcie atomu wodoru (donora) w trzech wymiarach, dwóch wymiarach i przestrzeni zerowymiarowej przedstawiono na przykładach płytkiego donora w półprzewodnikach. Doświadczalnie badano w dalekiej podczerwieni przejście między stanem podstawowym, a wzbudzonym płytkiego donora w dwuwymiarowych strukturach półprzewodnikowych. Wyniki doświadczalne okazały się zaskakujące i niezrozumiałe. Uwzględnienie istnienia fluktuacji lokalizujących elektrony (struktury zerowymiarowe) pozwoliło stworzyć model wyjaśniający obserwowane efekty.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.