facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nasz absolwent

Na okazję piątkowej uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom Uniwersytetu Śląskiego wydany został okolicznościowy magazyn "Nasz Absolwent Roku Akademickiego 2000/2001". Każdy z zaproszonych dzisiaj gości otrzyma egzemplarz w upominku i będzie to jedyny sposób, aby znaleźć się w posiadaniu tego wyjątkowego wydawnictwa. Zawiera ono - oprócz listy nazwisk biorących udział w spotkaniu absolwentów, podstawowych informacji o Uczelni, jej władzach i ofercie dydaktycznej w zakresie studiów podyplomowych - także analizę sytuacji, w jakiej znajdują się młodzi ludzie opuszczający mury uczelni, autorstwa Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Zofii Ratajczak. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Maksymilian Pazdan pisze o szczególnej roli wychowanków Uczelni, którym jej losy nie są przecież obojętne. O swoich związkach ze śląską Alma Mater opowiada Maciej Pieprzyca – reżyser, scenarzysta, absolwent i pracownik Uniwersytetu. O śląskim, uniwersyteckim „lekkim obłędzie” – na szczęście niegroźnym - opowiada Łukasz Adamczyk, opierając się na kolejach losu swojej najbliższej rodziny i własnych doświadczeniach studenta, absolwenta, wreszcie pracownika. Trzon redakcyjny wydawnictwa stanowią właśnie pracownicy Biura Promocji i Karier, dlatego można tam znaleźć również kompetentne porady Magdaleny Siwińskiej-Olszówki i Małgorzaty Łodej dotyczące efektywnego poszukiwania pierwszej pracy. Estetyczny walor wydawnictwa podnoszą reprodukcje prac dyplomowych absolwentów Instytutu Sztuki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Mamy nadzieję, że „Nasz Absolwent Roku Akademickiego 2000/2001” stanie się miejscem wymiany myśli skupionej wokół naszej Uczelni i zagości na stałe w kalendarzu wydawnictw Uniwersytetu Śląskiego. BPiK

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.