facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II Chorzowski Festiwal Nauki

W dniach 8-13 marca 2010 r. w Chorzowie odbędzie się II Chorzowski Festiwal Nauki. Celem festiwalu jest promocja osiągnięć naukowych, technicznych, a także rozbudzenie zainteresowań edukacyjnych i naukowych. Adresatami tego przedsięwzięcia są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane naukami przyrodniczymi, ścisłymi czy humanistycznymi. W ramach Festiwalu Nauki odbędą się wykłady, warsztaty, pokazy, prezentacje, dyskusje panelowe, konkursy i wycieczki. 8 marca o godz. 9.30 w Chorzowskim Centrum Kultury (ul. Sienkiewicza 3), wykład inauguracyjny pt. „Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie jednym z najnowocześniejszych ośrodków naukowych w Polsce” wygłosi prof. dr hab. Jerzy Zioło z Uniwersytetu Śląskiego. Zaprezentowana zostanie architektura Centrum, jego miejsce w strukturze Uniwersytetu Śląskiego – funkcja dydaktyczna oraz naukowa.
W inauguracji festiwalu udział wezmą: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Następnie o godz. 10.00 dr Andrzej Boczarowski (Uniwersytet Śląski – Wydział Nauk o Ziemi) podczas wykładu „Powstanie Wszechświata” zabierze wszystkich w niezwykłą podróż w czasie przez miliony lat.

Patronat nad II Chorzowskim Festiwalem Nauki objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Więcej informacji na temat imprez, wykładów i sesji naukowych II Chorzowskiego Festiwalu Nauki 
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.