facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH

Zespół Programów Międzynarodowych zaprasza zainteresowanych pracowników Uniwersytetu Śląskiego do udziału w szkoleniu dotyczącym pozyskiwania przez szkoły wyższe funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Szkolenie odbędzie się we wtorek 24 października o godz. 10.00 w sali 29 rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12. Celem szkolenia jest prezentacja możliwości pozyskiwania środków europejskich przez uczelnię oraz zasad skutecznego zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych. Szkolenie poprowadzi Łukasz Łata z Oddziału Komunikacji Społecznej i Promocji ZPORR w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. program szkolenia: 10.00-11.00 fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla szkół wyższych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 - Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” 11.10-12.30 warsztaty – przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich 12.45-14.15 warsztaty – zarządzanie projektem europejskim - sprawozdawczość - płatności 14.15-14.30 podsumowanie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.