facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Co piąty maturzysta nie zdał próbnej matury z matematyki

Co piąty maturzysta (22,85 proc.) nie zdał próbnej nowej matury z matematyki - wynika z raportu wstępnego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącego próbnych egzaminów dojrzałości przeprowadzonych we wrześniu. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna oficjalnie ogłosiła wstępny raport. Pełna wersja, zawierająca szczegółowe dane, gotowa będzie pod koniec listopada - poinformowała Grażyna Gałka-Ziółkowska, dyrektor CKE. Na próbnej maturze z matematyki (wszyscy uczniowie pisali egzamin na poziomie podstawowym) do rozwiązania było 11 zadań. Za każde można było otrzymać określoną liczbę punktów - maksymalnie za całą pracę 40 punktów. Aby zaliczyć egzamin uczeń musiał uzyskać minimum 30 proc. punktów (obliczanych od 40 punktów). Wyniku takiego nie uzyskało 17,2 proc. uczniów z liceów ogólnokształcących i aż 35,79 proc. uczniów z techników i liceów zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie warunków i sposobu oceniania, uczeń który chce przystąpić do egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym musi uzyskać z poziomu podstawowego minimum 40 proc. punktów, aby można było rozpatrywać jego wyniki w części rozszerzonej. W liceach ogólnokształcących wyniki powyżej 40 proc. punktów uzyskało 68,57 proc. uczniów, a w technikach i liceach zawodowych 45,15 proc. uczniów. Tylko 2,62 proc. maturzystów wszystkich typów szkół uzyskało wynik bardzo dobry (powyżej 90 proc. punktów na 100 proc. możliwych). Lepsze są wyniki próbnej nowej matury z języków obcych. Na podstawie niepełnych jeszcze danych (tylko z trzech komisji okręgowych na osiem komisji) wynika, że zarówno w szkołach ogólnokształcących, jak i szkołach zawodowych wymagania dla poziomu podstawowego okazały się możliwe do spełnienia dla ponad 90 proc. uczniów. (PAP)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.