facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KSIĘGA PAMIĄTKOWA DLA PROFESOR ELEONORY UDALSKIEJ

okładka księgi W środę 25 października w sali Rady Wydziału Filologicznego przy placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach odbędzie się uroczystość wręczenia prof. zw. dr hab. Eleonorze Udalskiej księgi pamiątkowej Teatr - media - kultura. Uroczystość będzie połączona z otwartym spotkaniem Rady Naukowej Instytutu Nauk o Kulturze. Początek spotkania o godz. 17.00. Księga dedykowana jest profesor Eleonorze Udalskiej – założycielce i długoletniemu kierownikowi Zakładu Wiedzy o Teatrze – z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej. Zawiera rozprawy wybitnych teatrologów i kulturoznawców będących wieloletnimi współpracownikami i wychowankami Jubilatki. Problematyka tomu koncentruje się wokół pytań o kształt teatru w dobie mediów audiowizualnych i jego rolę we współczesnej kulturze. W publikacji znalazła się pełna bibliografia prac Eleonory Udalskiej z lat 1967-2005.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.