facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ODZNAKI DLA ZASŁUŻONYCH I STOPNIE DLA REZERWY

Dzisiaj (czwartek) o godzinie 11.00 rozpoczyna się w sali Kolegium Rektorskiego ważna dla społeczności Uniwersytetu Śląskiego uroczystość uhonorowania zasłużonych dla naszej Uczelni pracowników odznakami "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego". Dekoracji dokona zgodnie z tradycją JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek. W trakcie spotkania nastąpi także uroczyste wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe w rezerwie, czego dokona - w zastępstwie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach - płk. dypl. Jan Korzec. Złote odznaki otrzymują: mgr Teresa Pawlicka – Kierownik Działu Spraw Osobowych, mgr Mirosława Frąckowiak – Zastępca Dyrektora Administracyjnego do Spraw Ogólnych i Studenckich, prof. dr hab. Wojciech Kalaga – Dyrektor Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej Wydziału Filologicznego. Srebrne odznaki otrzymują: mgr Iwona Jarocka – Kierownik Działu Finansowego, mgr Danuta Krawiec – pracownik sekretariatu Dyrektora Administracyjnego, mgr Marek Kłosek – Kierownik Działu Informatyki i Systemów Zarządzania, mgr Marek Piestrzyński – Kierownik Działu Spraw Studenckich. Wyższych stopni w rezerwie wojskowej gratulujemy: starszemu sierżantowi podchorążemu rezerwy Tadeuszowi Sławkowi, sierżantowi podchorążemu rezerwy Janowi Jelonkowi, starszemu kapralowi rezerwy Bronisławowi Włosikowi, kapralowi podchorążemu rezerwy Januszowi Janeczkowi, kapralowi podchorążemu rezerwy Krystianowi Rolederowi, kapralowi rezerwy Edwardowi Wąsielowi. Uhonorowanym z całego serca gratulujemy zasług i zaszczytnych wyróżnień! (BPiK)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.