facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ENTROPIA, ŹRÓDŁA ENERGII I CZARNOBYL

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Entropia, źródła energii i Czarnobyl, organizowany w ramach XV cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi prof. dr hab. Zbigniew Jaworowski z Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie. Spotkanie odbędzie się w czwartek 19 października o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. o wykładzie: Gdy świat zamknie ostatnią kopalnię węgla kamiennego, gdy wyjedzie na powierzchnię ostatni element podziemnej infrastruktury, wtedy za późno będzie zastanawiać się nad tym, czym zastąpić tradycyjny surowiec energetyczny. Kilkadziesiąt lat, na które według szacunków wystarczą złoża węgla, minie szybciej niż nam się wydaje, a globalny konsument energii będzie chciał czerpać z jej zapasów łapczywiej i łapczywiej. Globalny konsument to nie tylko nadmorskie miasteczko, którego ulice oświetlają latarnie zasilane prądem z ruchu fal. Globalny konsument to nie tylko ekskluzywne, ekologiczne osiedle, na którego dachach lśnią kolektory słoneczne, ani też niewielka fabryczka u stóp wzgórza, na którego szczycie obracają się prądotwórcze wiatraki. Globalny konsument to wielkie metropolie, koncerny, transport, bezpieczeństwo strategiczne, terawaty potrzeb. Jak echo powraca zatem natrętna myśl: atom! Złoża promieniotwórczego uranu mogą wystarczyć na tysiąc lat. Setki pokoleń globalnego konsumenta mogłyby spać spokojnie. Czy na pewno? Elektrownia atomowa to przecież wyrok, cyrograf! To nieunikniona choroba popromienna z wszelkimi jej przerażającymi konsekwencjami. Czyżby wszyscy zapomnieli już Czarnobyl??!! Ironicznie brzmią więc zapewnienia specjalistów, że reaktor jądrowy i zachodzące wewnątrz niego procesy rozpadu to najbezpieczniejsze źródło energii, jakie w chwili obecnej jest dostępne człowiekowi. A przy tym genialnie proste – energia z tworzącego się chaosu... Nieznana przyszłość jest gorsza niż oswojone zło. Czy stare argumenty o ryzyku awarii, groźnych odpadach, skażeniu radioaktywnym i płynie Lugola są do obalenia w świetle postępu naukowego i technicznego we współczesnej energetyce? o wykładowcy: prof. dr hab. Zbigniew Jaworowski – lekarz, ekspert od wpływu promieniowania na zdrowie. Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie. Pracował w Instytucie Onkologii w Gliwicach, w Instytucie Badań Jądrowych w Warszawie, w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, gdzie kierował Zakładem Higieny Radiacyjnej. Od 1993 roku pracuje w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, obecnie jako przewodniczący Rady Naukowej. Obecnie na emeryturze. Jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji naukowych w kraju i zagranicą: m.in. Komitetu Ochrony Radiologicznej Państwa, Komitetu Naukowego Narodów Zjednoczonych, Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Polskiego Towarzystwa Badań Polarnych, Norwegian Physical Society. Od 1973 r. jest członkiem Naukowego Komitetu ds. Skutków Promieniowania Atomowego przy ONZ (UNSCEAR); w latach 1978-1979 był wiceprzewodniczącym, a w latach 1980-1982 przewodniczącym tego Komitetu. Był uczestnikiem bądź przewodniczącym blisko 20 Grup Doradczych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) w latach 1970-78 i Programu Środowiskowego ONZ (UNEP). W 1986 r. został członkiem Polskiej Komisji Rządowej ds. Skutków Katastrofy Czernobylskiej. Zalecił wtedy podawanie jodu. Autor jednego patentu, 10 ekspertyz międzynarodowych. Autor 230 prac naukowych, czterech książek i setki artykułów popularyzujących naukę. Jego hobby to alpinizm i narciarstwo. (oprac. CSCS) Harmonogram wykładów w II semestrze roku akademickiego 2005/2006

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.