facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONFERENCJA NAUCZYCIELI W CIESZYNIE

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik - Prorektor ds. Współpracy i Promocji Uniwersytetu Śląskiego weźmie udział w konferencji Tradycje kształcenia nauczycieli na Ziemi Cieszyńskiej. Od Polskiego Seminarium Nauczycielskiego do Filii UŚ w Cieszynie, która odbędzie się 16 i 17 października w Centrum Konferencyjnym UŚ w Cieszynie. Okazją do zorganizowania konferencji jest jubileusz 230 lat kształcenia nauczycieli w Cieszynie, 95 lat funkcjonowania gmachu byłego polskiego seminarium nauczycielskiego i 35 lat cieszyńskich akademickich form kształcenia. Tematyka obrad będzie związana z przemianami edukacyjnymi, nauczaniem młodego pokolenia i przygotowaniem kadry pedagogicznej mającego sprostać wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości w aspekcie przemian historycznych i cywilizacyjnych. Organizatorem konferencji jest Instytut Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.