facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KULTURA KSIĄŻKI

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego zapraszają zainteresowanych do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniu: Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wieku). Paralele i różnice. Dwudniowe obrady odbywać się będą pod patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusza Sławka oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą MEN, podczas konferencji Biuro Pełnomocnika reprezentować będzie dr Urszula Paszkiewicz. Uroczyste otwarcie konferencji zaplanowano na środę 17. października (o godzinie 9.15) w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Wymianę naukowej myśli rozpocznie odczytanie referatu wybitnego bibliologa prof. zw. dra hab. Krzysztofa Migonia z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego na temat Książki w perspektywie etnicznej. Obrady toczyć się będą w dwóch równoległych sekcjach. Dzień pierwszy obrad rozpocznie się i zakończy przy ul. Bankowej 12, sesja czwartkowa odbywać się będzie w budynku Wydziału Filologicznego na placu Sejmu Śląskiego 1. Więcej informacji na temat konferencji, a przede wszystkim szczegółowy jej program można znaleźć pod internetowym adresem: www.pogranicza.prv.pl. (kb)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.