facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XV CYKL WYKŁADÓW: WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem XV cyklu wykładów Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykłady odbywają się co tydzień w czwartek o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach przy ul. Bankowej 9. Pierwszy wykłady cyklu: Stan i kierunki rozwoju leśnictwa w Polsce wygłosi Kazimierz Szabla z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Wykład odbędzie się w czwartek 5 października. Wszystkie wykłady w ramach cyklu są otwarte i bezpłatne, może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Udział w większości wykładów cyklu umożliwia studentom UŚ zaliczenie wykładu w ramach przedmiotu do wyboru. Cykl interdyscyplinarnych wykładów dotyczących problemów środowiska, jego ochrony oraz edukacji ekologicznej będzie prowadzony przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego – specjalistów z różnych dziedzin związanych z problematyką środowiskową oraz, w ramach serii Forum Natura i wykładów Polskiego Klubu Ekologicznego, gości z innych uczelni, placówek naukowych i instytucji. Każdy wykład zakończy się otwartym forum dyskusyjnym na najbardziej aktualne problemy związane z szeroko pojętą ochroną środowiska. Serdecznie zapraszamy! Harmonogram wykładów w I semestrze roku akademickiego 2006/2007 Dodatkowe informacje: Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego 40-007 Katowice ul. Bankowa 9 tel./fax: 032/ 359 12 35 e-mail: cscs@us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.