facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku

Dla Elizy

Uśmiech dla Ewy

 


Uśmiech dla Ewy

Ewa Litwin, która w 2001 r. rozpoczęła studia na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, od ponad pięciu lat znajduje się w stanie wegetatywnym z niedowładem czterkończynowym, z dużą spastycznością.

„Wiemy, że są tysiące dzieci potrzebujących pomocy, jednak prosimy o szansę dla naszej Ewy. Chcemy żeby znowu się śmiała.
16 listopada 2004 roku Ewa trafiła do Szpitala w Gdyni na Oddział Intensywnej Terapii Medycznej. Od samego początku byliśmy z Ewą w szpitalu i jesteśmy z nią nadal, 24 godziny na dobę.
Obecnie Ewa przebywa w domu, ale wymaga ciągłej opieki. Stan Ewy w dalszym ciągu jest ciężki, nie ma z nią kontaktu, jest osobą leżącą, z dużą spastycznością czterokończynową. Karmiona jest przez stomie, ma rurkę tracheotomijną .
Ewa wymaga rehabilitacji zarówno ruchowej, jak i stymulacji intelektualnej w celu przejęcia funkcji uszkodzonych komórek przez zdrowe. Potrzebuje opieki, leków, ssaków, materiałów opatrunkowych, pieluch. Opłacamy rehabilitację, ćwiczenia z neurologopedą, wizyty lekarzy.
Każda pomoc, każda złotówka od Państwa jest dla nas bardzo ważna. 1% podatku z 2009 roku można przekazać dla EWY:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,
ul. Łomiańska 5, 01-695 Warszawa,
KRS 0000037904.
Bank Pekao S.A. I O/Warszawa 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 z z dopiskiem „1% dla Ewy Litwin – darowizna na leczenie i rehabilitację”.

Wpłaty dobrowolne mogą być dokonywane bezpośrednio na konto: Bank Śląski O/Starachowice 30105014321000002259515886 z dopiskiem „Ewa”.

Dziękujemy z całego serca i pragniemy podziękować Wszystkim, którzy w zeszłym roku przekazali 1% podatku dla Ewy”.
Siostra wraz z Rodzicami


Dla Elizy

Eliza Maruszczyk jest córką pracownika Uniwersytetu Śląskiego.

Eliza

Eliza urodziła się z ciężką, wrodzoną wadą serca HLHS.

Zespół hipoplazji lewego serca to wada polegajaca na niewykształceniu prawidłowej lewej komory serca. Jej życie uratowały trzy ciężkie operacje serca, czeka ją jeszcze conajmniej jedna operacja z trzyetapowego leczenia HLHS i być może przeszczep serca. Eliza ma skończone trzy lata, pomimo tak dużego bagażu życiowego jest bardzo pogodnym dzieckiem, rozwija się jak inne dzieci w jej wieku.

1% podatku z 2009 roku można przekazać dla Elizy:

Fundacja „Uśmiech Dzieciom”,
ul. Gliwicka 11/6, 40-079 Katowice,
KRS 0000244626
z dopiskiem – „Dla Elizy”

www.usmiechdzieciom.com.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.