facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem II Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, który odbędzie się w Wiśle od 28 do 30 września. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni pracownicy instytutów naukowych, katedr lub zakładów zajmujących się nie tylko klasycznym prawem cywilnym, ale i wszystkimi innymi specjalnościami w zakresie prawa prywatnego materialnego, a także praktycy. Pierwszy zjazd cywilistów odbył się w październiku 2004 roku w Rzeszowie. Tematami zjazdu będą: umowy związane z przygotowaniem umowy głównej, umowy w prawie bankowym, europejskie prawo umów, nowe postacie umów lub klauzul umownych, umowy w obrocie międzynarodowym, umowy z udziałem konsumentów, umowy w prawie rzeczowym i rodzinnym, umowy a elektroniczne nośniki informacji (umowy zawierane przy użyciu elektronicznych nośników informacji) oraz umowy w prawie autorskim i patentowym. Szczegółowe informacje i harmonogram zjazdu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.