facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UŚ

We wtorek 26 września o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwała zmieniająca uchwałę Senatu UŚ w sprawie wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich oraz uchwała sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.