facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

RUSZA CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

W czwartek 28 września swoją działalność zainauguruje Centrum Pomocy Psychologicznej w Sytuacjach Kryzysowych, powołane z inicjatywy pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w związku z katastrofą na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. Głównym celem jaki przyświeca powołaniu Centrum jest rozwijanie i doskonalenie profesjonalnej pomocy w sytuacjach kryzysowych o dużej lub masowej skali, przede wszystkim poprzez tworzenie programów i procedur umożliwiających jak najskuteczniejsze dostarczanie pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym, szkolenie profesjonalistów – głównie psychologów i pedagogów oraz działania programowe i edukacyjne adresowane do służb ratowniczych, ośrodków zarządzania kryzysowego i społeczności lokalnych. W uroczystej inauguracji, która rozpocznie się o godz. 9.00 w sali 29 Rektoratu UŚ w Katowicach przy ul. Bankowej 12, wezmą udział prof. dr hab. Barbara Kożusznik – Prorektor ds. Współpracy i Promocji i dr Maria John-Borys – Pełnomocnik Rektora ds. CPP. tymczasowa siedziba Centrum: Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ Katowice, ul. Grażyńskiego 53, pok. 240 tel. 32/ 359 97 92

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.