facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO. INAUGURACJE NA WYDZIAŁACH

Uroczysta inauguracja XXXIX roku akademickiego 2006/2007 na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się w piątek 29 września o godzinie 11.00 w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach przy ul. Jordana 18. W czasie inauguracji zgodnie z tradycją akademicką odbędzie się immatrykulacja wytypowanych przez wydziały studentów pierwszego roku oraz – po raz pierwszy – doktorantów. Wręczona zostanie także nagroda Pro Scientia et Arte – najbardziej zaszczytne wyróżnienie w Uczelni, przyznawane jej pracownikom za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. W tym roku nagrodę odbiorą prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan z Wydziału Prawa i Administracji i prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Różkowski z Wydziału Nauk o Ziemi. Wykład inauguracyjny wygłosi ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik. W uroczystości wezmą udział JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i Prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prof. UŚ dr hab. Anna Łabno, prof. dr hab. Wiesław Banyś i prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło, członkowie Senatu, studenci oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni i instytucji z regionu, kraju i zagranicy.
Przemówienie Inauguracyjne - Inauguracja roku akademickiego 2006/2007
Poza główną inauguracją roku akademickiego zgodnie z uniwersytecką tradycją inauguracje roku odbywają się również na poszczególnych wydziałach. Stanowią one okazję do spotkania studentów z władzami wydziałów oraz wprowadzenia w atmosferę studenckiego życia. Terminy wydziałowych uroczystości: Wydział Filologiczny Inauguracja roku: 2 października godz. 12.00, sala koncertowa Górnośląskiego Centrum Kultury w Katowicach, pl. Sejmu Śląskiego 2 Wykład inauguracyjny „Mapa czasu”. Kilka refleksji o kulturze europejskiej wygłosi prof. dr hab. Ewa Borkowska Bezpośrednio po inauguracji odbędzie się szkolenie BHP ze wpisem do indeksu Odbiór indeksów, legitymacji i umów (studia stacjonarne): 1. w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w Katowicach, pl. Sejmu Śląskiego 1 kierunek: kulturoznawstwo: od 25 września w godz.10.00-15.00 pok. 111 kierunek: filologia polska (studia II stopnia) od 29 września w godz. 10.00-15.00 pok. 109 kierunek: filologia polska (jednolite studia magisterskie) od 26 września w godz. 10.00-15.00 pok. 109 kierunek: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo od 25 września w godz.10.00-15.00 pok. 108 kierunek: filologia – spec. filologia klasyczna od 25 września w godz.10.00-15.00 pok. 109 2. Studenci kierunku filologia, specjalności neofilologicznych studiów I i II stopnia odbierają legitymacje i indeksy 2 października na spotkaniach z opiekunami lat: filologia angielska – Sosnowiec, ul. Żytnia 10 godz. 9.00 filologia germańska – Sosnowiec, ul. Pułaskiego 6, godz. 9.00 filologia rosyjska, język rosyjski od podstaw, języki wschodniosłowiańskie – Sosnowiec, ul. Żytnia 12, godz. 9.00 filologia słowiańska – Sosnowiec, ul. Żytnia 12, godz. 8.30 język francuski, język hiszpański, filologia włoska, języki stosowane: język francuski i język angielski – Sosnowiec, ul. Żytnia 10, godz. 8.00 Informacja dla studentów i roku kierunku filologii polskiej – studia jednolite magisterskie: 2 października o godz. 11.00 (przed oficjalną inauguracją roku akademickiego) w sali koncertowej GCK odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej oraz opiekunem roku dla studentów pierwszego roku filologii polskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Inauguracja roku: 2 października godz. 10.15, III aula Instytutu Fizyki, Katowice, ul. Uniwersytecka 4 Wykład inauguracyjny Matematyka chaosu wygłosi prof. zw. dr hab. Andrzej Lasota Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Inauguracja roku: 2 października godz. 10.00 aula Wydziału, Katowice, ul. Bankowa 9 Wydział Nauk Społecznych Inauguracja roku: 2 października godz. 10.00, aula I piętro, Katowice, ul. Bankowa 11 Wydział Prawa i Administracji Inauguracja roku: 2 października godz. 15.00, aula nr 5, Katowice, ul. Bankowa 11b Wykład inauguracyjny Oświeceniowe korzenie dzisiejszych zasad prawa karnego i cywilnego wygłosi prof. zw. dr hab. Adam Lityński Wydział Pedagogiki i Psychologii Inauguracja roku: 2 października godz. 9.00, aula, Katowice, ul. Grażyńskiego 53 Wydział Nauk o Ziemi Inauguracja roku: 2 października godz. 10.00, Aula Międzywydziałowa, Sosnowiec, ul. Będzińska 60 Wykład inauguracyjny Wezbrania powodziowe w Polsce – historia i współczesność wygłosi prof. UŚ dr hab. Stanisław Czaja Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Inauguracja roku: 3 października godz. 10.00, aula, Sosnowiec, ul. Żeromskiego 3 Wykład inauguracyjny Ciekłe kryształy wygłosi dr hab. Danuta Stróż Wydział Teologiczny Spotkanie Dziekana ze studentami I roku: 3 października godz. 11.00, sala 101, Katowice, ul. Jordana 18

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.