facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KRUŚ W RYBNIKU

Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie gospodarzem kolejnego posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich, które odbędzie się 14 i 15 września w Ośrodku Działalności Dydaktycznej w Rybniku. W porządku obrad znalazły się m.in. sprawozdanie z działalności Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich, Śląska Biblioteka Cyfrowa, propozycje organizacji wspólnych konferencji naukowych oraz propozycje wspólnych studiów i wspólnych studiów doktoranckich, a także sprawy organizacyjne, w tym wymiana informacji o wzajemnych przedsięwzięciach. Gośćmi spotkania będą m.in. prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec i prof. zw. dr hab. Jan Malicki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.