facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KRYSTALOGRAFII STOSOWANEJ

XX Międzynarodowa Konferencja Krystalografii Stosowanej organizowana przez Instytut Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego przy udziale Komitetu Krystalografii oraz Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk odbywać się będzie w Wiśle od 11 do 14 września. Honorowym dyrektorem konferencji jest prof. zw. dr inż. Zbigniew Bojarski z Polskiej Akademii Nauk, natomiast dyrektorem dr hab. Danuta Stróż. W skład międzynarodowego komitetu organizacyjnego wschodzą także wykładowcy z różnych krajów świata: USA, Włoch, Czech, Rosji, Szwajcarii, Japonii i Niemiec. Tematyka konferencji poświecona jest rozwojowi metod badawczych opartych na badaniach rentgenowskich w odniesieniu do różnego typu materiałów stosowanych w praktyce. Wykłady będą dotyczyć m.in. takich metod jak: ilościowa analiza strukturalna, dopasowanie struktury krystalicznej za pomocą Metody Rietvelda, określanie naprężeń oraz zniekształceń sieciowych w materiałach, określanie wielkości krystalitów, analiza tekstury materiału w odniesieniu do metali i stopów, ceramik, polimerów, cienkich warstw, materiałów amorficznych, nanokrystalicznych i polikrystalicznych. Konferencji będą towarzyszyć Letnie Szkoły (od 14 do 17 września): - Letnia Szkoła określania Struktury Materiałów Polikrystalicznych – prowadzący - Prof. C. Giacovazzo z Włoch. - Letnia Szkoła określania naprężeń w metodzie TEM - prowadzący - Prof. W. Neuman z Niemiec. - Warsztaty na temat określania defektów w kryształach - prowadzący - Prof. D. Balzar z USA. Więcej informacji o Konferencji oraz Szkołach można uzyskać na stronie: http://crystallography.us.edu.pl . sekretariat konferencji: Dr Małgorzata Karolus, Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski, Bankowa 12, 40-007 Katowice, tel: (48 32) 3591845, fax: (48 32) 359 21 33 e-mail: karolus@us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.