facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

UROCZYSTOŚĆ DLA NAJLEPSZYCH - ABSOLWENCI UŚ I STYPENDYŚCI MEN

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyróżniającym się absolwentom Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się 19 października 2001 o godz. 15.00 w Auli Wydziału Nauk Społecznych. Po raz pierwszy w historii uczelni będziemy mieli okazję zobaczyć grono wybitnych wychowanków naszej Almae Matris w jednym miejscu i czasie! W uroczystości - prócz samych absolwentów roku akademickiego 2000/2001, ich rodzin i przyjaciół - wezmą udział władze Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele władz miejskich oraz inni goście - przedstawiciele mediów, firm regionalnych i ogólnopolskich. Uroczystość uświetni także występ chóru "Harmonia" z Filii UŚ w Cieszynie. Oprócz dyplomu ukończenia studiów absolwenci otrzymają specjalne wydawnictwo przygotowane przez Biuro Promocji i Karier - magazyn "Nasz Absolwent" zawierający m.in. cenne porady związane z rynkiem pracy oraz przesłanie Prorektor ds. Kształcenia - prof. dr hab. Zofii Ratajczak, a całość dodatkowo okraszona została pracami absolwentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego. Ideą organizatorów jest nie tylko promowanie wyróżniających się wynikami w nauce absolwentów, ale również budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy nimi a uczelnią, której zechcieli poświęcić kilka najważniejszych lat swojego życia. W trakcie uroczystości nastąpi także wręczenie dyplomów za „wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej” studentom Uniwersytetu Śląskiego – laureatom stypendiów Ministra Edukacji Narodowej. W tym roku ich liczba jest wyjątkowo duża, aż 31 osób odbywać będzie w tym roku naukę ze wsparciem finansowym MEN. Przypomnieć należy zarazem, że 15 października upływa drugi termin zgłaszania wniosków dla studentów, którzy zaliczyli rok akademicki w sesji jesiennej – tak więc to spore grono może zostać jeszcze rozszerzone. Uroczystość organizowana jest przez Biuro Promocji i Karier przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, Działu Nauczania i Działu Spraw Studenckich. Absolwentom życzymy spełnienia marzeń i możliwości twórczego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów w Uniwersytecie Śląskim, a stypendystom gratulujemy osiągnięć i ministerialnego wyróżnienia. (BPiK) Wyróżniajacy się absolwenci Studenci - stypendyści MEN Fotoreportaż z uroczystości

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.