facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W PRAKTYCE

W czwartek 17 sierpnia na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się spotkanie dotyczące projektu Przedsiębiorczość w praktyce, organizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, a którego celem jest zainicjowanie i rozwój trwałej współpracy pomiędzy liderem i partnerami w zakresie przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia, rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawy jakości edukacji. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i nauczyciele z Polski, Rosji, Mołdowy i Ukrainy, przebywający na Śląsku w ramach wizyty studyjnej i zapoznający się z prowadzonymi w regionie działaniami przygotowującymi młodych ludzi do rynku pracy, instytucjami rynku pracy i agencjami rozwoju lokalnego. Uniwersytet Śląski przedstawi działania podejmowane przez uniwersyteckie biuro karier na rzecz studentów przygotowujących się do podjęcia pracy. opis projektu organizator: Anna Orlikowska Fundacja Edukacja dla Demokracji e-mail: orlikowska@o2.pl tel. kom. 0502 493 837

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.