facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SPRAWDZIAN Z POLSKIEGO

We wtorek 15 sierpnia o godz. 11.00 w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (przy ul. Bielskiej 62) rozpocznie się organizowany od dziewięciu lat Sprawdzian z polskiego dla obcokrajowców. Biorący udział w konkursie walczą o tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego oraz o wyróżnienia w kilku innych kategoriach. Nagrodą główną jest możliwość bezpłatnego udziału w kolejnej cieszyńskiej letniej szkole. Każdy uczestnik konkursu otrzyma też na pamiątkę spotkania książkę Język na sprzedaż autorstwa prof. Jerzego Bralczyka, który będzie gościem honorowym imprezy, a spotkanie z nim nawiązywało będzie w konwencji do znanego poprawnościowego programu telewizyjnego "Mówi się…", z tym, że pytania na żywo zadawać będą wybitnemu językoznawcy nie telewidzowie, ale obcokrajowcy - uczestnicy Sprawdzianu. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich cudzoziemców przebywających w tym czasie w Polsce i chętnych do wzięcia udziału w imprezie. Sprawdzian z polskiego składa się z dwóch części: podczas pierwszego etapu (zatytułowanego: Zmagania z gżegżółką) zaawansowani piszą dyktando, a początkujący wypisują wszystkie słowa, które uda im się rozpoznać; w finale (odbywającym się pod hasłem przewodnim: Zostań polskim Cyceronem) o przyznaniu tytułu mistrzowskiego decydują popisy oratorskie na zadany temat. Autorem tekstu tegorocznego dyktanda (które ze względu na niedawną śmierć Stanisława Lema będzie miało charakter fantastyczno-naukowy) jest dr Aldona Skudrzyk - lektor i wykładowca letniej szkoły, związana z Zakładem Językoznawstwa Pragmatycznego Wydziału Filologicznego UŚ. W poprzednich edycjach językowym mistrzostwem wykazali się: Agnieszka Fabri z Węgier, Helena Kazancewa z Białorusi, Ludmiła Mavrić z Litwy, Sergiej Pieliesa z Białorusi, Irena Anacka z Białorusi, Żanna Surwiła z Litwy, lwowianka Ałła Krawczuk. Rok temu po raz pierwszy w historii Sprawdzianu tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego zdobył ktoś, kto nie jest ani Słowianinem, ani nie posiada żadnych polskich korzeni – Holger Thors z Finlandii. Opiekę medialną nad tegorocznym Sprawdzianem objęła TV Polonia, a fundatorami nagród książkowych dla zwycięzców są wydawnictwa: Śląsk, PWN SA, Universitas, Iskry oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Cieszyńska impreza jest też niepowtarzalną okazją do międzynarodowych spotkań towarzyskich i integracji cudzoziemców w duchu tradycyjnej polskiej gościnności. Dzień rozpoczęty od zmagań z polską ortografią zamyka wyjątkowy w swej formule Wieczór narodów, podczas którego każda nacja ma możliwość zaprezentować w możliwie atrakcyjny sposób swój kraj, kulturę, tradycję, język, kuchnię, tańce i piosenki. Kulminacyjnym punktem Wieczoru będzie międzynarodowy polonez z figurami – odtańczony na cieszyńskim rynku pod kierunkiem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, który wcześniej zaprezentuje zebranym podstawowe polskie tańce narodowe. Na scenie występować będą kolejno przedstawiciele trzydziestu krajów reprezentowanych na XVI letniej szkole języka, kultury i literatury polskiej w Cieszynie. W tym roku w samym tylko czterotygodniowym kursie języka polskiego udział biorą: 22 osoby z Ukrainy, 17 z Rosji (m.in. Osetia Północna, Syberia, Górny Ałtaj), 15 z Niemiec, 11 z Białorusi, 9 z Chin, 7 z Francji, 6 z Włoch, 5 z USA, 4 z Japonii, po 3 osoby z Bułgarii, Egiptu, Łotwy, Rumuni, Serbii i Węgier, po 2 osoby z Brazylii, Czech, Irlandii, Macedonii, Kirgistanu i Wielkiej Brytanii oraz po jednej osobie z Chorwacji, Izraela, Kanady, Litwy, Mołdawii, Norwegii, Słowenii i Szwecji. Sprawdzian z polskiego i Wieczór narodów uświetnią organizowaną już po raz szesnasty sierpniową letnią szkołę języka, literatury i kultury polskiej. Intensywne zajęcia językowo-literackie w letniej szkole trwają od 31 lipca do 26 sierpnia. Program Szkoły obejmuje: kurs języka polskiego, cykle wykładowe z zakresu wiedzy o Polsce, program kulturalny, wycieczki i rekreację. Letniej szkole towarzyszą również: warsztaty polonistyczne dla nauczycieli z polskim językiem wykładowym za granicą (13-26 sierpnia) oraz zajęcia praktyczne dla słuchaczy prowadzonych w Katowicach Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Oprac. Katarzyna Bytomska, rzecznik letniej szkoły, kamska@us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.