facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA

Przypominamy, że 25 sierpnia br. mija termin dokonania wpisu na I rok studiów na Uniwersytecie Śląskim. W tym celu osoby przyjęte na studia na kierunki i specjalności objęte internetową rejestracją kandydatów powinny do tego dnia zalogować się ponownie na stronie internetowej rejestracji kandydatów na studia 2006/2007, uzupełnić swoje dane osobowe, wydrukować podanie-ankietę i złożyć ją w odpowiednim dziekanacie. Jeżeli osoby przyjęte nie dokonają wpisu na studia, to decyzja o przyjęciu wygaśnie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.