facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CXV promocja doktorska

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 16 lutego 2010 r. o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, I piętro. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.

dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych otrzymają:

2 osoby

dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych otrzymają:

2 osoby

dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych otrzyma:

1 osoba

dyplomy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych otrzyma:

8 osób

dyplomy doktora w dziedzinie nauk chemicznych otrzymają:

4 osoby

dyplomy doktora w dziedzinie nauk fizycznych otrzymają:

4 osoby

dyplomy doktora w dziedzinie nauk matematycznych otrzymają:

2 osoby

dyplomy doktora w dziedzinie nauk o Ziemi otrzyma:

9 osób

Kandydaci do promocji stopnie naukowe doktora habilitowanego uzyskali w następującej jednostce:

Wydział Filologiczny 2 osoby
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii  
Instytut Fizyki 2 osoby
Instytut Matematyki 1 osoba
Wydział Nauk o Ziemi 2 osoby

Kandydaci do promocji stopnie naukowe doktora uzyskali w następujących jednostkach:

Wydział Filologiczny 8 osób
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii  
Instytut Chemii 4 osoby
Instytut Fizyki 4 osoby
Instytut Matematyki 2 osoby
Wydział Nauk o Ziemi 9 osób

 

Podsumowanie

7 doktorów habilitowanych

 • 1 pracownik innej uczelni
 • 6 pracowników Uniwersytetu Śląskiego

25 doktorów w tym:

 • 7 pracowników Uniwersytetu Śląskiego
 • 18 pracowników innych uczelni i instytucji:
  • Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
  • Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN
  • Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie
  • Katowickiego Holdingu Węglowego KWK Mysłowice

stopień naukowy doktora uzyskało w Uniwersytecie Śląskim 3570 osób, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskało w naszej uczelni 509 osób.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.