facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O KOMERCJALIZACJI WIEDZY

W czwartek 29 czerwca w Rektoracie UŚ w Katowicach odbędzie się spotkanie przedstawicieli uczelni z Lukiem Palmenem - menadżerem projektu Regionalnego Systemu Innowacji. Spotkanie będzie dotyczyło oceny możliwości komercjalizacji wiedzy oraz wymagań, jakie powinna spełniać uczelnia wyższa, aby sprostać wymogom współpracy z gospodarką w dziedzinie kształcenia, badań i transferu wiedzy i technologii. W spotkaniu wezmą udział prof. dr hab. Barbara Kożusznik - Prorektor ds. Współpracy i Promocji oraz prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło - Prorektor ds. Finansów i Rozwoju. Szczegółowe informacje o projekcie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.