facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SPOTKANIA CZŁONKÓW WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH

W czwartek 29 czerwca w auli nr 2 Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach, przy ul. Bankowej 11b, odbędzie się spotkanie członków wydziałowych komisji rekrutacyjnych z prof. UŚ dr. hab. Czesławem Martyszem, specjalistą z zakresu prawa administracyjnego. Tematem spotkania będą sprawy związane rekrutacją na studia, procedurą odwoławczą oraz omówienie Uchwały nr 64 Senatu UŚ z 17 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz z zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2006/2007, z późniejszymi zmianami. program spotkań: godz. 9.00 przewodniczący i sekretarze wydziałowych komisji rekrutacyjnych kierunków objętych Internetową Rejestracją Kandydatów (IRK) na studia godz. 10.45 przewodniczący i sekretarze wydziałowych komisji rekrutacyjnych kierunków studiów stacjonarnych II stopnia oraz kierunków nie objętych Internetową Rejestracją Kandydatów godz. 12.30 przewodniczący i sekretarze wydziałowych komisji rekrutacyjnych kierunków studiów niestacjonarnych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.