facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Polska przystąpiła do brazylijskiego programu stypendialnego „Ciência sem fronteiras” – „Nauka bez granic”

Podczas wizyty w Brazylii, od 19 do 22 października 2013 r., przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś, wiceprzewodniczący KRASP, JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki oraz wiceprzewodniczący KRUP, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys podpisali porozumienie między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich a Krajową Radą Rozwoju Naukowego i Technologicznego (CNPq) Federacyjnej Republiki Brazylii. Na mocy tego porozumienia Polska przystąpiła do brazylijskiego programu stypendialnego „Ciência sem fronteiras” – „Nauka bez granic”.

„Nauka bez granic jest dużym programem stypendialnym finansowanym przez rząd Brazylii. Program ma wzmocnić i rozszerzyć inicjatywy brazylijskie związane z nauką i technologią, innowacją i konkurencyjnością poprzez międzynarodową mobilność studentów oraz pracowników naukowych” – powiedział prof. Wiesław Banyś, przewodniczący KRASP, Rektor UŚ.

Program „Ciência sem fronteiras” – „Nauka bez granic” skierowany jest głównie do studentów nauk ścisłych oraz technicznych, medycyny, informatyki i umożliwia najzdolniejszym studentom kształcenie na najlepszych światowych uniwersytetach. Założeniem programu jest utworzenie aż 110 000 stypendiów naukowych do roku 2015 na całym świecie. O stypendia z programu „Nauka bez granic” ubiegać się będą mogli przede wszystkim studenci brazylijscy, odnoszący sukcesy w naukowych konkursach bądź mający własny dorobek naukowy.

W ramach porozumienia KRASP z CNPq strony zobowiązały się m.in. do:

  • wymiany pracowników naukowych, doktorantów i studentów,
  • wspólnego finansowania uzgodnionych projektów badawczo-rozwojowych,
  • promocji badań naukowych,
  • konsultacji i wymiany doświadczeń w ramach wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
  • organizacji naukowych i technologicznych seminariów, warsztatów, sympozjów i innych spotkań w obszarze wspólnych zainteresowań, umożliwiających promowanie komunikacji pomiędzy odpowiednimi instytucjami i grupami badawczymi obu krajów w celu określenia perspektywy współpracy,
  • wymiany informacji dotyczących zasad i strategii wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
  • wymiany publikacji naukowych.

Ambasada RP w Brazylii, MNiSW wraz z KRASP rozpoczęły akcję informacyjną na temat polskich uczelni i możliwości, jakie dają studia podjęte w Polsce, a specjalnie przygotowana w tym celu wystawa, prezentująca możliwości współpracy i przyjęcia studentów brazylijskich w Polsce, została już przedstawiona w Universidade de Brasilia, a następnie będzie pokazywana w innych ośrodkach naukowych Brazylii.

„Podpisane porozumienie pomoże w rozpropagowaniu informacji na temat polskich uczelni wśród brazylijskich studentów i w przyjęciu ich w naszym kraju” – powiedział prof. Wiesław Banyś.

Podczas wizyty podpisana została również umowa o współpracy między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich a jej odpowiednikiem w Brazylii – Radą Rektorów Uniwersytetów Brazylijskich (CRUB). Umowa z CRUB dotyczy współpracy w zakresie: wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych (prowadzenie wykładów przez nauczycieli akademickich uczelni partnerskich oraz bezpośrednia wymiana poglądów pomiędzy pracownikami zajmującymi się specyficznymi obszarami badawczymi), wspólnych projektów badawczych, udziału w spotkaniach akademickich, wymiany informacji oraz materiałów naukowych, krótkoterminowych programów badawczych, szkoleniowych i kulturalnych, a także rozwoju zawodowego.
 

 

                          

                          Podpisanie umowy z Glaucius Oliva, Prezydentem CNPq                             Podpisanie umowy między KRASP a CRUB      

                         
                

Wystawa na Universidade de Brasília (UnB), promująca możliwości studiowania w Polsce
 

Podpisanie umowy z Rektorem Ivanem Camargo, Universidade de Brasília (UnB)

 

Foto: Sylwester Przybyło


„Brazylijska fala zaleje uczelnie” – wywiad z przewodniczącym KRASP, JM Rektorem UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. (31.10.2013)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.