facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji na Uniwersytecie Śląskim

28 stycznia 2010 r. w auli Kazimierza Lepszego (rektorat Uniwersytetu Śląskiego) odbyło się spotkanie członków, założycieli i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Celem spotkania było przyjęcie planu zadań na najbliższy czas i określenie zasad współpracy w zakresie realizowania statutowych zadań.

Zebranie odbyło się pod egidą prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbary Kożusznik.

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji to jednostka zajmująca się popularyzacją zastosowań psychologii pracy i organizacji w praktyce, szczególnie w obszarze zarządzania organizacjami. Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz transferu osiągnięć psychologii pracy i organizacji do gospodarki. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.