facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXXI INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W FILII UŚ W CIESZYNIE

Rok rozpoczęty w cieniu - oby był szczęśliwy, oby tragiczne wydarzenia z 11. września zostawiły trwałe znaki w naszej świadomości, skłaniając do refleksji nad naszym światem i naszymi wobec niego obowiązkami - z takim przesłaniem przystąpił w dniu 4 października JM Rektor UŚ prof. Tadeusz Sławek do ceremonii inauguracji XXXI roku akademickiego w Filii UŚ w Cieszynie. W uroczystości udział wzięli zawsze mile witani w murach UŚ przedstawiciele środowisk akademickich, władzy państwowej, samorządowej i kościelnej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.: dr Jan Olbrycht – Marszałek Sejmiku Samorządowego, Witold Dzierżawski – Starosta Powiatu Cieszyńskiego, Włodzimierz Cybulski – Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna, Biskupa Tadeusza Rakoczego – Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej – reprezentował ks. dr Józef Budniak, a biskupa Pawła Anwailera – Zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – ks. Janusz Sikora, Proboszcz Parafii Ewangelicko-Ausburskiej w Cieszynie. Swoja obecnością uświetnił uroczystość inauguracji także doc. Ph.Dr Zbynek Janacek – Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu w Ostrawie oraz prof. Ladislav Langer – Dyrektor Katedry Pedagogiki Uniwersytetu w Ostrawie, szczególnie serdecznie powitany został prof. dr hab. inż. Marek Trombski – JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, która w tym roku akademickim rozpoczęła samodzielną działalność, niezależność uzyskała także Akademia Sztuk Pięknych, której Rektora reprezentował prof. Roman Kalarus. Służby dyplomatyczne reprezentował inż. Miroslav Bušek – Konsul Generalny Republiki Czeskiej oraz dr Jerzy Herna – Konsul RP w Ostrawie. Gorące podziękowania za wsparcie i współpracę JM Rektor skierował także w stronę środowiska przedsiębiorców i Stowarzyszenia Pro Filia. Inauguracyjną mowę, stanowiącą tradycyjnie ogólne sprawozdanie z działalności za rok poprzedni, wygłosił Prorektor ds. Filii prof. Alojzy Kopoczek, który podkreślił szczególnie symboliczną wagę jubileuszu 90-lecia głównego gmachu uczelni. W 1911 roku zainaugurowało tam swoją działalność Polskie Seminarium Nauczycielskie. Od tego czasu kubatura kampusu wzrosła pięciokrotnie. W bieżącym akademickim rozpoczyna naukę w cieszyńskiej Filii UŚ blisko 6500 studentów. W planach na ten rok prof. Kopoczek ujął przede wszystkim obowiązek permanentnego rozpoznawania zmieniających się potrzeb edukacyjnych, dbałość o rozwój naukowy, prace nad przestrukturyzowaniem Filii umożliwiającym kształcenie w ramach jednostek o międzynarodowym statusie, dalszą informatyzację kampusu oraz zabezpieczenie jego infrastruktury, co może okazać się szczególnie trudne ze względu na bolesną konieczność dalszego ograniczania wydatków Uczelni wobec spadku dotacji budżetowej. Jak jednak zauważył JM Rektor – powinna być to jednak trąbka raczej do przeformowania szyków, a nie do odwrotu. W ten sposób można było z nadzieją na lepsze jutro przystąpić do uroczystej immatrykulacji wybranych kandydatów na studentów, którą poprowadziła prof. Helena Danel-Bobrzyk, Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego. Ważnym elementem uroczystości był także moment uroczystego wręczenia przyznanych przez Senat Uczelni odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”. Złote odznaki przyznano prof. zw. drowi hab. Tadeuszowi Lewowickiemu, prof. Jerzemu Foberowi oraz prof. Annie Kowalczyk-Klus, natomiast srebrnymi odznakami uhonorowano doc. dra hab Michała Hellera, ad. II st. Małgorzatę Łuszczak, dra Henryka Fojcika, ad. Józefa Knopka, mgr Krystynę Biernat i mgr Wiesławę Wiszniewską. Wykład inauguracyjny na temat „dylematów współczesnej edukacji” wygłosił jeden z wyróżnionych, prof. T. Lewowicki, akcentując przemiany w zakresie filozofii edukacji oraz konieczność nieustannego szukania rozwiązań elastycznych i przyjaznych uczniom, nauczycielom i nauczycielom nauczycieli. Uroczystość inauguracji uświetnił występ Chóru Studenckiego Instytutu Muzyki pod kierownictwem Aleksandry Paszek-Trefon. (KB - BPiK)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.