facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SPOTKANIE Z REKTOREM

W poniedziałek 12 czerwca o godz. 10.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej 12, odbędzie się spotkanie z JM Rektorem UŚ prof. zw. dr. hab. Januszem Janeczkiem. Tematem spotkania, którego organizatorami są Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność UŚ i Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UŚ, będą aktualne problemy uczelni.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.