facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ŚWIĘTO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Z okazji Święta Uniwersytetu Śląskiego składam wszystkim pracownikom i studentom serdeczne podziękowania za kolejny rok dobrych działań na rzecz naszej Uczelni i życzę Państwu wszelkiej pomyślności. prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek Rektor Uniwersytetu Śląskiego Uniwersytet Śląski powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąty państwowy uniwersytet w Polsce. Jego powstanie było możliwe dzięki połączeniu działającej w Katowicach od 1963 roku Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Inaugurując pierwszy rok akademicki posiadał cztery wydziały (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Humanistyczny i Wydział Wychowania Technicznego) i kształcił 6 tysięcy studentów, zatrudniając jednocześnie ponad 200 nauczycieli akademickich. Obecnie jest w pełni autonomiczną szkołą wyższą, jedną z największych uczelni w Polsce i Europie. Liczy 12 wydziałów i 15 jednostek międzywydziałowych. Zatrudnia ponad 2000 nauczycieli akademickich i kształci ogółem ok. 45 tysięcy studentów na studiach wszystkich stopni. Swoje jednostki ma w 6 miastach regionu: w Katowicach, Cieszynie, Chorzowie, Sosnowcu, Rybniku i Jastrzębiu Zdroju. Prowadzi ożywioną współpracę międzynarodową, będąc stroną ponad stu międzynarodowych umów, dzięki którym możliwa jest wymiana studentów i kadry dydaktycznej, a także prowadzenie wspólnych badań naukowych. Ściśle współpracuje z władzami samorządowymi i regionalnymi. Z okazji święta Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego złożą kwiaty na grobach zmarłych rektorów: prof. Kazimierza Popiołka, prof. Henryka Rechowicza, prof. Sędzimira Klimaszewskiego i prof. Augusta Chełkowskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.