facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONKURS PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH

We wtorek 13 czerwca w III sali audytoryjnej Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ w Katowicach, przy ul. Uniwersyteckiej 4, odbędzie się finał II Ogólnopolskiego Konkursu na Projekt Multimedialny z Fizyki, organizowanego przez Sekcję Młodych Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Koło Naukowe Fizyków UŚ. Konkurs polega na opracowaniu szeroko rozumianego projektu multimedialnego: strony internetowej, prezentacji multimedialnej lub programu komputerowego o charakterze popularyzatorskim. Celem konkursu jest rozwinięcie wśród uczestników – uczniów szkół ponadgimnazjalnych – umiejętności pracy indywidualnej bądź zespołowej (w zależności od rodzaju projektu), posługiwania się nowoczesną techniką informatyczną i multimedialną, samodzielnego rozwiązywania problemów, organizowania własnej długoterminowej pracy i aktywizacji środowiska szkolnego oraz lokalnego, a także rozwijanie zainteresowań fizycznych oraz informatycznych. W finale autorzy zaprezentują swoje projekty członkom jury oraz pozostałym uczestnikom konkursu. program: 10.15 spotkanie Jury 10.45 rozpoczęcie finału 11.00 I część prezentacji prac finałowych (5 prezentacji) 12.30 obiad 14.00 II część prezentacji prac finałowych (10 prezentacji) 16.15 wykład „Zabawa muzyką” (Artur Jan Fijałkowski i Andrzej Wilczek – KNF UŚ), podsumowanie wyników 17.00 wręczenie nagród rzeczowych oraz pamiątkowych dyplomów 17.15 zakończenie finału

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.