facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład Marka Waistalla pt.: „The Future of Business English or English for Business”

8 lutego 2010 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się wykład Marka Waistalla pt.: „The Future of Business English or English for Business”.

Seminarium będzie dotyczyło perspektyw rozwoju Business English związanych z czynnikami demograficznymi, ekonomicznymi, programami edukacyjnymi oraz potrzebami organizacji. Prelegent podejmie próbę określenia kierunków zmian i ich wpływu zarówno na „Business” jak i „English”.

Wykład skierowany jest do społeczności akademickiej oraz nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Mark Waistall jest partnerem w grupie Accent International zajmującej się szkoleniami dla korporacji, klientów biznesowych i indywidualnych. Posiada tytuł licencjata z biochemii, magistra w zakresie lingwistyki stosowanej, ukończył studia podyplomowe z nauczania języka angielskiego. Jest m.in. członkiem Komisji Akredytacyjnej przy British Council oraz zasiada w komisji przeprowadzającej egzaminy kończące się uzyskaniem Certyfikatu Nauczania Business English. Został wybrany na członka Królewskiego Towarzystwa Humanistycznego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.