facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

GOŚĆ Z MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

W środę 7 czerwca Uniwersytet Śląski odwiedzi podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski. Minister weźmie udział w posiedzeniu Rady Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach i kolokwium habilitacyjnym dr Danuty Stróż, której pracy habilitacyjnej jest recenzentem, a następnie spotka się z JM Rektorem UŚ prof. zw. dr. hab. Januszem Janeczkiem.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.