facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WIZJE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 2016

Od 7 do 9 czerwca br na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach trwać będzie międzynarodowa konferencja Wizje społeczeństwa informacyjnego 2016. Organizatorami konferencji kończącej obchody Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 są: Międzynarodowe Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjnego (CRI) przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz FhG-ALI - Centrum Wdrożeniowe Instytutu Fraunhofera dla Planowania Systemów Logistycznych i Informatycznych z Cottbus w Niemczech. Udział w organizacji konferencji mają również: Instytut Filozofii i Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższa Szkoła Technik Informatycznych w Katowicach, Europejska Akademia Badań nad Życiem, Integracją i Społeczeństwem Obywatelskim (EALIZ) z Waidhofen w Austrii oraz Instytut Oceny Skutków Techniki i Analizy Systemowej z Karlsruhe w Niemczech. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ambasador Niemiec w Polsce Dr. Reihard Schweppe, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP prof. zw. dr hab. Michał Seweryński oraz JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. U podstaw założeń programowych konferencji leżą między innymi: Program „Informationsgesellschaft Deutschland 2006” oraz Program UE „i2010; eAccessbility“. Przedmiotem dyskusji w trakcie konferencji powinny być zarówno techniczne, lecz przede wszystkim społeczne i kulturowe aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w perspektywie oczekiwanych i przewidywanych zmian w najbliższych dziesięciu latach. Wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy uczestników konferencji z Niemiec, Polski, Czech, Słowacji i Austrii pozwolić powinna również na wskazanie specyfiki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w poszczególnych krajach. Określenie kierunków przyszłego rozwoju uwzględniać powinno nie tylko oczekiwane rezultaty i efekty, lecz również przeszkody i trudności, jakie mogą się w tym względzie w przyszłości pojawić i utrudnić osiągnięcie generalnych celów (zrównoważonego rozwoju, dobrobytu, konkurencyjności i in.). Dyskusja o kierunkach i perspektywach rozwoju społeczeństwa informacyjnego zmierzać też będzie do wskazania kierunków przemian w dziedzinie techniki jak i w obszarach ich różnych zastosowań, szczególnie w kształceniu, gospodarce i polityce. Efektem konferencji powinno stać się też wypracowanie postulatów dotyczących zmian w dziedzinie funkcjonowania i organizacji różnych instytucji życia społecznego, przede wszystkim w dziedzinie kształcenia (zmiany programów nauczania, nowe treści i sposoby nauczania) oraz w obszarze aktywności społecznej, politycznej i kulturowej obywateli. Obok przedstawicieli odpowiednich dziedzin nauki w konferencji wezmą też udział studenci różnych kierunków z Polski i Niemiec Program 7 czerwca 2006 Aula im. K. Lepszego, Rektorat, ul. Bankowa 12 13.00 - Otwarcie konferencji - prof. Andrzej Kiepas Powitania prof. Janusz Janeczek, Rektor Uniwersytetu Śląskiego Uwe Meinberg, Kierownik FhG-ALI prof. Michał Seweryński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stefan Kern, Ambasada Niemiec w RP Erika Rost, Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych w Niemczech Tomasz Pietrzykowski, Wojewoda Śląski Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice Heinrich Badura, EALIZ Peter Fleissner, International Federation for Information Processing (IFIP), WG 9.9 „ICT and Sustainable Development“ Gerhard Banse: Społeczeństwo informacyjne w przeszłości i przyszłości – wizja i rzeczywistość dr Krystyna Doktorowicz: Polskie społeczeństwo informacyjne w kontekście integracji z UE 15.00 Przerwa prof. Tadeusz Miczka: Społeczeństwo informacyjne – kultura informacyjna? Uwe Meinberg: Logistyka w społeczeństwie informacyjnym Herbert Zeisel: Technologie społeczeństwa informacyjnego w 7. Badawczym Programie Ramowym Unii Europejskiej prof. Dariusz Badura: Społeczeństwo informacyjne – technologie - rzeczywistość Heinrich Badura: Europejska polityka społeczeństwa informacyjnego i pozycja człowieka w kontekście wartości 19.30 Uroczysta kolacja 8 czerwca 2006 Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11 09.00 Obrady w sekcjach Gospodarka/ Praca (Bettina-Johanna Krings; Ewa Okoń-Horodyńska) Planowanie przestrzenne (Stephan Lingner; Jerzy Runge) Edukacja/e-learning (Hans-Joachim Laabs; Monika Bartíková; prof. Stanisław Juszczyk; Jan Piecha) Kultura i sztuka/net-art (Robert Hauser; Mariola Sułkowska; prof. Urszula Żydek-Bednarczuk) Komunikacja (Andreas Metzner-Szigeth; prof. Dariusz Badura) Ochrona danych osobowych (Paul Koch; Grzegorz Sibiga) Rozwój demograficzny – starzenie się społeczeństwa (Jochen Pack; prof. Marek Szczepański) Perspektywa europejska (dr Krystyna Doktorowicz; Uwe Schmidt) 12.00 Przerwa obiadowa 14.00 Wyjazd na wycieczkę 14.30 Zwiedzanie browaru w Tychach 16.00 Wycieczka do Rud Raciborskich i kolacja 21.30 Powrót do Katowic 9 czerwca 2006 Aula im. K. Lepszego, Rektorat, ul. Bankowa 12 09.00 Obrady plenarne: sprawozdania z obrad sekcji 11.30 Przerwa 12.00 Wykład końcowy - Michael Fischer: Wiedza jako proces kulturowy 13.00 Gerhard Banse: Uwagi na zakończenie 13.30 Zakończenie obrad 14:00 Obiad Szczegółowych informacji na temat konferencji udziela Biuro CRI, tel.: 32 359 15 65, kierownik CRI prof. Andrzej Kiepas, Instytut Filozofii, tel.: 32 359 18 24, Anna Maj, tel.: 0 661 915 312 oraz Marcin Murawski, tel.: 0 501 401 310.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.